Paslaugų kaina kiekvienu atveju derinama pagal individualius poreikius.

Dėl kompensacijos už socialinės globos paslaugas galite kreiptis į savo seniūnijos socialinį darbuotoją.

Įstaiga nemokamai teikia TLK kompensuojamas slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas.